XI Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků. (2011). Chemické Listy, 105(5), 387–428. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1147