Hušák, M., & Gabriel, R. (2011). Příkladová studie polymorfní transformace. Chemické Listy, 105(5), 381–384. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1144