Matějčková, J., Samec, M., Jaček, M., & Tůma, P. (2011). Monitorování malondialdehydu u pacientek s karcinomem dělohy a vaječníků pomocí HPLC. Chemické Listy, 105(5), 375–380. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1143