Nedvěd, J., Hajdúch, M., Lemr, K., & Havlíček, V. (2011). Hmotnostní spektrometrie v nádorové diagnostice. Chemické Listy, 105(5), 356–360. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1139