Doležílková, I., Macková, M., & Macek, T. (2011). Antimikrobiální peptidy: vztah mezi jejich strukturou a antibakteriální aktivitou. Chemické Listy, 105(5), 346–355. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1138