Chuchvalec, P. (2011). Bioprodukty a chemie. Chemické Listy, 105(5), 321–322. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1135