Seilerová, L., Brusová, H., & Kratochvíl, B. (2011). Polymorfy a jiné pevné formy farmaceutických pomocných látek. Chemické Listy, 105(6), 438–444. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1125