Rysl, T., Řehula, M., Adámek, R., & Klemera, P. (2011). Effect of Chemical Structure of Filler on Drug Pellet Pressing. Chemické Listy, 105(8). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1102