Rysl, T., Řehula, M., Adámek, R., & Klemera, P. (2011). Vliv chemické struktury plniva na lisování tablet léčiv. Chemické Listy, 105(8), 634–639. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1102