Jebavá, I., Fiala, J., Petříková, A., Ulbrich, P., & Plocková, M. (2011). Stanovení autolýzy Lactobacillus helveticus pomocí Gramova barvení a průtokové cytometrie . Chemické Listy, 105(9), 697–701. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1080