Novák, M., Synytsya, A., Gomba, G. K., Hejlová, A., Blahovec, J., Gedeon, O., Slepička, P., Maixner, J., & Čopíková, J. (2011). Vlastnosti β-glukanových filmů z intaktních a desintegrovaných buněk Saccharomyces cerevisiae. Chemické Listy, 105(12), 955–960. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1065