Čtrnáctová, H., & Vasileská, M. (2011). Státní maturita z chemie – příprava a realizace . Chemické Listy, 105(10), 786–796. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1045