Hagarová, I., Kubová, J., Bujdoš, M., & Matúš, P. (2011). Determination of Pla¬tinum in Blood Serum of Chemotherapy Patients by Electrothemal Atomic Absorption Spectrometry. Chemické Listy, 105(10). Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1043