Brázdová, A., Zídková, J., Cibulka, J., Vališová, M., Škop, V., & Ulčová-Gallová, Z. (2011). Dezintegrace lidských spermií a charakterizace jejich antigenů. Chemické Listy, 105(11), 885–889. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1034