(1)
Dědík, J.; Vyskočil, V.; Daňhel, A.; Barek, J. Voltametrické Stanovení ekotoxických nitrovaných sloučenin Pomocí leštěné stříbrné Pevné amalgámové Kompozitní Elektrody. Chem. Listy 2012, 106, 217-223.