(1)
Jursík, F. Prestižní ocenění VŠCHT Praha – Medaile Emila Votočka. Chem. Listy 2012, 106, 994-996.