(1)
Berka, J.; Víden, I.; Kozmík, V. Organické látky Detegované V heliovém Okruhu experimentální výzkumné Aparatury K Simulaci Chlazení jaderného Reaktoru při zahájení Provozu. Chem. Listy 2012, 106, 980-987.