(1)
Skácel, F.; Guschlová, Z.; Tekáč, V. Azbestová a minerální vlákna Ve vnitřním ovzduší. Chem. Listy 2012, 106, 961-970.