(1)
Kania, P.; Studecký, T.; Černý, P.; Urban, Š. Emisní rotační Spektroskopie Plynů V Decimetrové Oblasti Spektra Jako účinný nástroj konformační analýzy složitých Molekul. Chem. Listy 2012, 106, 945-952.