(1)
Novák, P. Příprava, Vlastnosti a použití intermetalických sloučenin. Chem. Listy 2012, 106, 884-889.