(1)
Tatarkovič, M.; Broncová, G.; Kronďák, M. Elektroimpedanční Spektroskopie a Její využití V Chemické analýze. Chem. Listy 2012, 106, 1067-1074.