(1)
Patera, J.; Krupka, J.; Pašek, J.; Paterová, I.; Jirátová, K.; Murafa, N. Stanovení Velikosti specifického Povrchu Palladia V hydrogenačních katalyzátorech Chemisorpcí Oxidu uhelnatého. Chem. Listy 2012, 106, 1122-1128.