(1)
Chalányová, M.; Prochácková, I.; Hutta, M. Vývoj metódy izolácie Vybranej Skupiny pesticídov Z pôdy Prietokovou Extrakciou Z Tuhej Vzorky Pred HPLC analýzou. Chem. Listy 2013, 107, 165-171.