(1)
Szkandera, R.; Dočekalová, H.; Kadlecová, M.; Trávníčková, J.; Diviš, P. Sorpční Gel S Oxidem titaničitým Pro Stanovení Rtuti Technikou difuzního Gradientu V tenkém Filmu. Chem. Listy 2013, 107, 160-164.