(1)
Horovčák, P.; Terpák, J. Termochemické Vlastnosti Substancií Formou Webovej služby. Chem. Listy 2013, 107, 136-145.