(1)
Zychová, M.; Růžičková, M.; Macák, J.; Janda, V. Vlastnosti a použití Superkritické Vody. Chem. Listy 2013, 107, 126-135.