(1)
Vacek, J.; Novák, D.; Zatloukalová, M. Nové směry V Elektrochemii Biomakromolekul: Stručný přehled a Diskuse. Chem. Listy 2017, 111, 430-438.