(1)
Zubrik, A.; Lovás, M.; Dolinská, S.; Hredzák, S.; Turčániová, Ľ.; Cvačka, J.; Vrkoslav, V. Extrakčné Postupy Pre izoláciu diterpénov Z Uhlia. Chem. Listy 2013, 107, 723-728.