(1)
Soukup, A. Stavebnictví 21. Století potřebuje I Chemii. Chem. Listy 2013, 107, 673.