(1)
Černíková, A.; Jampílek, J. Strukturní Modifikace léčiv ovlivňující Biodostupnost a Terapeutický účinek. Chem. Listy 2014, 108, 7-16.