(1)
Kratochvíl, B.; Chuchvalec, P. Lyžování Na dusíku a veřejná Chemie Aneb Kde Ty loňské sněhy jsou…. Chem. Listy 2009, 103, 329-330.