(1)
Obsah čísla a tiráž. Chem. Listy 2011, 105, 435-436.