(1)
Barek, J.; Bencko, V.; Cvačka, J.; Mejstřík, V.; Slámová, A.; Švagrová, I.; Zima, J. Stanovení 1-Hydroxypyrenu vysokoúčinnou Kapalinovou Chromatografií S Elektrochemickou Detekcí. Chem. Listy 1997, 91, 871-876.