(1)
Ovesná, J.; Demnerová, K. Současné Trendy Ve Stanovení Geneticky modifikovaných Organismů (GMO). Chem. Listy 2014, 108, 1024-1029.