(1)
Drašar, P.; Chuchvalec, P.; Bělohlav, Z. Tři pováleční předsedové Československé společnosti Chemické. Chem. Listy 2022, 116, 614-616.