(1)
Vrbková, E.; Vyskočilová, E.; Červený, L. Enkapsulace aromatických látek Do sférických silikátových částic. Chem. Listy 2015, 109, 7-13.