(1)
Mráček, O.; Vyskočil, V. Voltametrické Stanovení Metronidazolu Pomocí stříbrné Pevné Pracovní Elektrody [Voltammetric Determination of Metronidazole Using a Silver Solid Working Electrode]. Chem. Listy 2021, 115, 669-672.