(1)
Loučková, A.; Hůrková, K.; Hajšlová, J. Charakterizace Biologicky aktivních látek V řepíku lékařském. Chem. Listy 2021, 115, 487-490.