(1)
Obsah čísla a tiráž. Chem. Listy 2012, 106, 1019-1020.