(1)
Matulová, M.; Bujdoš, M. Rádiometrické metódy a metódy Hmotnostnej Spektrometrie Pre Stanovenie dlhožijúcich štiepnych Produktov uránu. Chem. Listy 2020, 114, 753-759.