(1)
Hudcová, T.; Skoupá, H.; Jelínek, L.; Karabín, M.; Dostálek, P. Stanovení Biologicky aktivních chmelových Prenylflavonoidů Metodou HPLC-PDA Ve chmelovém materiálu. Chem. Listy 2015, 109, 451-455.