(1)
Pěntáková, M.; Jampílek, J. Patentová Historie přípravku Viagra®. Chem. Listy 2015, 109, 415-417.