(1)
Machotová, J.; Kalendová, A.; Pitthardová, D.; Steinerová, D.; Stránská, E. Příprava Vodou ředitelného samosíťujícího polymerního Pojiva S Odolností Proti Bleskové Korozi. Chem. Listy 2019, 113, 745-750.