(1)
Tesařová, S.; Charvátová, M.; Vávrová, M. Využití Metody Mikroextrakce Tuhou fází Pro Stanovení Bisfenolů Ve vodách. Chem. Listy 2015, 109, 539-542.