(1)
Stachurová, T.; Sezimová, H. Metoda Detekce Kontaminace půdy těžkými Kovy Pomocí Stanovení Metalothioneinů. Chem. Listy 2019, 113, 511-514.