(1)
Mašková, E.; Kubová, K.; Mašek, J. Modulace uvolňování léčiv Z moderních perorálních a orálních hydrofilních matricových systémů Na bázi Hypromelosy. Chem. Listy 2019, 113, 491-499.