(1)
Elbl, J.; Muselík, J.; Franc, A. Využití 3D Tisku při přípravě a výrobě léků. Chem. Listy 2019, 113, 301-306.