(1)
Tišler, Z.; Šafář, J.; Velvarská, R.; Pelíšková, L. Modifikované Alkalicky Aktivované Zeolitové pěny: Příprava a Charakterizace. Chem. Listy 2019, 113, 111-116.