(1)
Sekerová, L.; Vyskočilová, E.; Červený, L. Využití porézních organických Polymerů V Oblasti Heterogenní katalýzy. Chem. Listy 2018, 112, 752-761.