(1)
Machotová, J.; Stránská, E.; Škorňok, J. Heterogenní kationvýměnné membrány Na bázi samosíťujících latexových Pojiv. Chem. Listy 2018, 112, 620-623.