(1)
Puková, K.; Machotová, J.; Mikulášek, P.; Charamzová, I. Syntéza emulzních Polymerů Na bázi polyvinylacetátu a ᴅ-Glukosy a Hodnocení Jejich Biologické rozložitelnosti. Chem. Listy 2018, 112, 616-619.